Catala   Espanyol   English

Et trobes a Inici >> Innovació

Gestió de la Innovació

Innovació


PDF

Les notícies més destacades:Els nostres serveis de Gestió de la Innovació i del Coneixement tenen per objecte recolzar i acompanyar les empreses en tots els seus processos d’innovació (tecnològica i no tecnològica) per tal de fer-les més competitives i sostenibles, millorant la seva organització i sistematitzant i enriquint la seva activitat innovadora.

Els nostres serveis es caracteritzen per:

  • Unir un ampli coneixement en Gestió de la Innovació amb l’expertesa en procés i producte en els sectors de Termoplàstics, Xapa Metàl·lica i Aliatges no Fèrrics

  • Orientació a resultats (Rendibilitat, Retorn de la Inversió)

  • Elevada competència en la coordinació de projectes complexos amb integració d’experteses diverses i multidisciplinars, optimitzant l’eficiència del procés i minimitzant el risc tecnològic.

Nota important: La contractació de projectes a Centres d’Innovació i Tecnologia reconeguts i registrats com a tals (com ho és la Fundació Ascamm), té, en el cas de projectes de R+D, una deducció addicional del 10% sobre la quota íntegra de l’Impost de Societats (el total deduïble pot arribar fins a un 60%) i, en el cas de projectes d’Innovació Tecnològica, una deducció total del 15% sobre la quota íntegra d’aquest impost.