Catala   Espanyol   English

Et trobes a Inici >> Innovació >> Diagnòstics i Dictàmens

Diagnòstics i Dictàmens

Innovació


Informació

L’objectiu és determinar l’estat actual de la innovació de la empresa a partir d’un anàlisi essencialment intern dels factors clau que permetran l’establiment argumentat d’un Pla d’Acció que inclogui propostes de millora respecte al sistema de gestió actual.El diagnòstic es realitzarà amb el suport d’un model conceptual de gestió de la innovació que conté totes aquelles activitats de l’empresa que estan involucrades en un procés innovador, tenint en compte l’adequació amb l’estrategia i el model de gestió de l’empresa, sota la perspectiva de:

  • La Direcció

  • Els Sistemes

  • El Personal

Myriam Garcia Berro
mgarciaberro@ascamm.com