Catala   Espanyol   English

Et trobes a Inici >> Innovació >> Gestió d’Ajuts Públics

Gestió d’Ajuts Públics

Innovació


Informació

La preparació d’una proposta viable a alguna de les innumerables línies de financiació pública actualment existents per a projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R+D+I) requereixen d’un profund coneixement dels diversos programes de suport a nivel espanyol i europeu, el que implica una inversió en temps i diners que moltes vegades el dia a dia de l’empresa no permet realitzar.
En general, es distinguiran quatre grans tipologies d’ajut: incentius a activitats de R+D+I, estructuració de departaments de R+D+I, inversions en infrastructures i inversions en línies de producció.Oferim als nostres clients un servei a mida en qualsevol de les fases de projecte:
 • Informació

  Informació actualitzada sobre oportunitats de financiació i deduccions fiscals específiques per a l’empresa, amb tota la documentació necessària per a presentar el projecte (convocatòria oficial, guies per a candidats, formats de pressupost del projecte, formularis de sol·licitud, etc.).

 • Anàlisi

  Anàlisi de la viabilitat del projecte proposat per a subvenció i, en el seu cas, modificació del mateix per tal d’adaptar-lo als requeriments i objectius de la convocatòria.

 • Sol·licitud i presentació

  Gestió conjunta de totes les fases de la sol·licitud de subvenció: contactes amb l’Administració espanyola o europea, segons el cas, recerca de socis per al projecte, redacció dels formularis, càlcul dels pressupostos d’acord amb la normativa del programa, presentació del projecte i seguiment de la proposta.

 • Gestió del projecte

  Assessorament i/o execució conjunta del projecte aprovat per a assegurar l’acompliment dels termes de referència aprovats i el cobrament íntegre de la subvenció, així com l’obtenció dels màxims beneficis fiscals.

 • Justificació

  Redacció i presentació de tots els balanços financers i informes de resultats requerits per l’Administració pertinent.

Durant totes les etapes del projecte, personal expert de Fundació ASCAMM treballarà en col·laboració contínua amb l’empresa client i amb un estricte compromís de confidencialitat.